Polityka prywatności

European Licensing Company UK LTD prowadzi www.elcbrands.com (dalej zwana "Stroną"). Na Stronie znajdą Państwo informacje dotyczące naszej Polityki Prywatności, tj. zasad dotyczących gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ujawniania Danych osobowych, które otrzymujemy od użytkowników Strony. Wyżej wymienienii użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za ujawnianie lub przesyłanie danych na Stronę dotyczących Osób Trzecich bez ich zgody, jak również nieodpowiednich, fałszywych lub niekompletnych Danych Osobowych.

Dane Osobowe wykorzystujemy tylko w celu tworzenia i ulepszania Strony. Korzystając ze Strony, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych zgodnie zasadami niniejszej Polityki i zgodnie przepisami prawa, w szczególności RODO.

 

Zbieranie i Wykorzystywanie Informacji

 

Kiedy korzystać będą Państwo z naszej Strony, możemy Państwa poprosić o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane w celu kontaktu z Państwem lub w celu identyfikacji. Informacje te w szczególności obejmują imię i nazwisko ("Dane Osobowe").

 

Formularz kontaktowy

 

W trakcie wypełniania formularza kontaktowego poprosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa, adresu e-mail, numeru telefonu oraz treści wiadomości. Jeżeli zdecydują się Państwo zadać nam pytanie za pośrednictwem naszej strony internetowej, wiadomość zapisana zostanie w naszym systemie pocztowym, a następnie na nią odpowiemy.

 

Dane Klienta i Użytkownika

 

Państwa Dane Osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia kompleksowej odpowiedzi na zadane pytanie poprzedzające zawarcie umowy. Zwykle przechowujemy imię i nazwisko, nazwę Państwa przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa w którego imieniu Państwo się kontaktowali, kraj i adres e-mail. Państwa dane będą przechowywane na naszym CRM przez i przez okres absolutnie niezbędny dla realizacji naszych obowiązków prawnyci i w celach statystycznych.

W momencie kiedy stają się Państwo naszym klientem, wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe w stopniu, niezbędnym do realizacji łączącej nas Umowy. Obejmuje to między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy, nazwę przedsiębiorstwa i adres strony internetowej. Dane te w stosownych przypadkach obejmują również informacje rozliczeniowe, takie jak numer NIP. Państwa dane będą przechowywane na naszym CRM przez okres trwania naszej współpracy i przez okres absolutnie niezbędny dla realizacji naszych obowiązków prawnych.

 

Zasoby Ludzkie - HR

 

European Licensing Company UK LTD przechowuje i przetwarza dane osobowe oraz wrażliwe dane osobowe dotyczące obecnego, przeszłego lub przyszłego personelu. Takie dane osobowe używane są zgodnie z prawem, w celu administracji listy płac, szkoleń, ocen pracowniczych, zatrudnienia i zarządzania dostępem do różnych usług, takich jak oprogramowanie czy narzędzi, w celu realizacji łączącej nas Umowy.

 

Dane osobowe potencjalnych pracowników będą przechowywane przez okres absolutnie niezbędny do celów zawarcia innych [przyszłych] umów zatrudnienia, ponieważ European Licensing Company UK LTD prężnie się rozwija i nowe oferty pracy są ogłaszane co miesiąc.

 

Wszystkie dane dotyczące zasobów ludzkich są przetwarzane wyłącznie przez pracowników i kierowników działu zasobów ludzkich.

 

Dane logowania

 

Podobnie jak wiele operatorów stron internetowych, zbieramy informacje wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzacie Państwo naszą Stronę ("Dane logowania").

Wskazane dane logowania mogą zawierać takie informacje, jak adres IP komputera ("IP"), typ przeglądarki, wersje przeglądarki, miejsca odwiedzane na naszej Stronie, czas i daty Państwa wizyt, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.

Ponadto korzystamy z usług zewnętrznych świadczonych przez Google Analytics. Narzędzie to zbiera, monitoruje i analizuje standardowe dane dziennika internetowego oraz szczegóły wzorców zachowań użytkowników. Uzyskana informacja jest przetwarzana wyłącznie w sposób, wykluczający identyfikację kogokolwiek. Nie tworzymy i nie zezwalamy Google na podejmowanie jakichkolwiek prób odnalezienia tożsamości osób odwiedzających naszą witrynę.

 

Pliki cookies

 

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera.

Podobnie jak wiele witryn, używamy "ciasteczek" do zbierania informacji. Mogą Państwo nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże w przypadku braku akceptacji “ciasteczek„ niektóre zakładki naszej Strony mogą być nieaktywne.

 

Bezpieczeństwo

 

Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda przekazu przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne i uzasadnione technicznie oraz organizacyjnie środki ochrony Danych Dsobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

 

Przechowywanie Twoich Danych osobowych

 

Wszystkie gromadzone przez nas informacje są przechowywane w bazach danych zarządzanych przez strony trzecie (naszych "Partnerów oprogramowania"), którzy działają w zgodzie z RODO.

 

Naszym obecnym Partnerem oprogramowania jest:

  • BACKBONE IKE

 

Państwa prawa

 

Państwu jako podmiotom danych osobowych przysługuje wiele praw. Mogą Państwo:

  1. uzyskać wszelkie informacji dotyczące przetwarzania Twoich danych.
  2. na żądanie uzyskać dostęp i zdobyć kopię swoich danych;
  3. zażądać od spółki sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych;
  4. zażądać od spółki usunięcia lub zaprzestania przetwarzania danych, na przykład gdy dane nie są dalej potrzebne do celów przetwarzania lub w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie, pod warunkiem że nie ma innych podstaw do przetwarzania danych.
  5. sprzeciwiać się przetwarzaniu danych w przypadku, gdy European Licensing Company UK LTD podaje swoje uzasadnione interesy jako podstawę prawną do ich dalszego przetwarzania.
  6. wnieść skargę dotyczącą przetwarzania twoich danych osobowych do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś z powyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z pod adresem Bianka Forró at [email protected]

 

Dane kontaktowe

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji o polityce prywatności lub naszej praktyki zbierania danych, uprzejmie prosimy o kontakt na poniżej wskazany adres, telefoniczny bądź mailowy. Prosimy o podanie Państwa kraju zamieszkania i sprecyzowanie swojego pytania.

European Licensing Company UK LTD

ATTN : Bianka Forró

Phone: 003630 3175438

Email: [email protected]

Używamy plików cookie w celu poprawy jakości przeglądania, zgodnie z naszą Polityką korzystania z plików cookie.

© Wszelkie prawa zastrzeżone